Events 6/1/2021 - 6/30/2021

 • 1/6
  Tuesday
  SO4 svatý týden maturantů
  praktická část MZ MX4
 • 2/6
  Wednesday
  SO4 svatý týden maturantů
  praktická část MZ MX4
 • 3/6
  Thursday
  SO4 svatý týden maturantů
  MX4 svatý týden maturantů
 • 4/6
  Friday
  Uzavření klasifikace SE3.
  Opravný termín písemné závěrečné zkoušky pro absolventy z minulých let.
  SO4 svatý týden maturantů
  MX4 svatý týden maturantů
 • 5/6
  Saturday
 • 6/6
  Sunday
 • 7/6
  Monday
  Ústní část MZ
  Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
  MX4 svatý týden maturantů
  Klasifikační porada SE3.
 • 8/6
  Tuesday
  Ukončení výuky SE3, vydání vysvědčení
  Ústní část MZ
  Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
  MX4 svatý týden maturantů
 • 9/6
  Wednesday
  Ústní část MZ
  Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
  Praktická část ZZ
 • 10/6
  Thursday
  Ústní část MZ
  Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
  Praktická část ZZ
 • 11/6
  Friday
  Ústní část MZ
  Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
  Praktická část ZZ
 • 12/6
  Saturday
 • 13/6
  Sunday
 • 14/6
  Monday
  Svatý týden SE3
 • 15/6
  Tuesday
  Svatý týden SE3
 • 16/6
  Wednesday
  Svatý týden SE3
 • 17/6
  Thursday
  Svatý týden SE3
 • 18/6
  Friday
  Ústní část ZZ
  Ústní část: OK: 18., EL: 21.6.
 • 19/6
  Saturday
 • 20/6
  Sunday
 • 21/6
  Monday
  Ústní část ZZ.
  Ústní část: OK: 18., EL: 21.6.
 • 22/6
  Tuesday
  Uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 23/6
  Wednesday
  Doplňkové zkoušky z tělesné výchovy.
  12:00
 • 24/6
  Thursday
  IV. pedagogická rada.
  10:00 - 12:30
  Den učitelů
  13:00 - 17:00
 • 25/6
  Friday
  Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 1. termín.
  07:45
 • 26/6
  Saturday
 • 27/6
  Sunday
 • 28/6
  Monday
  Školní výlety a jiné akce třídy.
  Ředitelské volno.
  07:00 - 18:15
 • 29/6
  Tuesday
  Školní výlety a jiné akce třídy.
  Ředitelské volno.
  07:00 - 18:15
 • 30/6
  Wednesday
  Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům.
  (I. ročníky v 8.00, II. ročníky v 9.00, III. ročníky v 10.00).

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"