Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Friday 7. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IT1A Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
IT1B Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
IT2A Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
IT2B Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
IT3 Exku Exku Exku Exku Exku
IT4 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
EP1 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
EP2 Exku Exku Exku Exku Exku Exku
EP3 Exku Exku Exku Exku Exku Exku
EP4 Exku Exku Exku Exku Exku Exku
MX1 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
MX2 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
MX3 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
MX4 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
SE1 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
SE2 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
SE3 Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku Exku
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BARTOŠOVÁ Linda .. .. .. .. .. - ..
ČIKOVOVÁ Jana - .. .. .. - - - .. -
DOMANSKÝ Ondřej .. .. .. .. .. - - -
FOLLER Bronislav - - - - - .. ..
CHOCHOLATÝ Marek .. - .. .. .. ..
KOLKOVÁ Adéla - .. - .. - .. .. ..
KRAJČOVIČOVÁ Lenka - .. .. .. .. .. .. -
KUČERA Petr .. .. .. .. - .. .. ..
KULÍKOVÁ Eva - .. .. .. .. ..
LAZAR Ivo .... .. .. - ..
MONTAG Oldřich .. .. .. .. .. .. ..
NOVOTNÁ Lucia - - - .. ..
PAVLÍČEK Ladislav .. .. .. .. .. .. .. - ..
PAVLÍČEK Zdeněk .. .. .. .. .. - -
PEPRLOVÁ Lucie - - .. .. - - ..
SMÍŠKOVÁ Miroslava .. .. .. .. - ..
STRNADOVÁ Marie - - - - .. .. ..
SUCHÁ Zdislava - .. - .. .. .. ..
ŠKOLOUDOVÁ Dita .. - - .. .. ..
DOUPOVEC Miroslav .. .. .. .. .. .. ..
HERMAN Jiří .. .. .. .. .. .. ..
HRUŠKA Michal .. .. .. .. .. .. ..
JUKL Stanislav .. .. .. .. .. .. .. ..
KAZDA Stanislav .. .. .. .. .. .. .. -
PŘISTAL Martin .. .. .. .. .. .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
BURGEROVÁ Veronika
1 změna Vte MX1 (MS)+
2 změna Vte MX1 (MS)+
3 odpadá Vte EP1 (S1va)
4 odpadá Vte EP1 (S1va)
6 odpadá Epr IT2B (S1)
7 odpadá Epr IT2B (S1)
BRYMOVÁ Ilona
3 odpadá Tak EP3
4 odpadá Tad EP2 (S2)
5 odpadá Tak EP4
6 odpadá Trh EP3
HORT Jiří
1 změna Epr IT2B (S2)+
2 odpadá Ečt IT4
5 odpadá Epr IT4
LUNDA Antonín
0 změna Ovýc MX4+
1 změna Ovýc MX4+
2 změna Ovýc MX4+
3 změna Ovýc MX4+
4 změna Ovýc MX4+
5 změna Ovýc MX4+
6 změna Ovýc MX4+
Změny v rozvrzích tříd
IT1A
1. - 7. les. Exkurze
IT1B
1. - 7. les. Exkurze
IT2A
1. - 7. les. Exkurze
IT2B
1. - 7. les. Exkurze
IT3
1. - 5. les. Exkurze
IT4
1. - 7. les. Exkurze
EP1
1. - 7. les. Exkurze
EP2
1. - 6. les. Exkurze
EP3
1. - 6. les. Exkurze
EP4
1. - 6. les. Exkurze
MX1
1. - 7. les. Exkurze
MX2
0. - 12. les. Exkurze
MX3
0. - 12. les. Exkurze
MX4
0. - 12. les. Exkurze
SE1
0. - 8. les. Exkurze
SE2
0. - 8. les. Exkurze
skup OK: 9. - 12. les. Exkurze
SE3
0. - 8. les. Exkurze
skup OK: 9. - 12. les. Exkurze
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou