Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 11. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EP3 Absc Absc
EP4 Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BARTOŠOVÁ Linda Kr .. .. Us
ČIKOVOVÁ Jana Hf - - - Hf Hf Hf Hf
FOLLER Bronislav No
KULÍKOVÁ Eva - - - Mo Pr La .. -
SMÍŠKOVÁ Miroslava .. ..
STRNADOVÁ Marie - Ba Šk Pe .... Va Kr .. ..
USTOHALOVÁ Markéta .. -
VARMUŽKOVÁ Ilona - ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U10 Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
BARTOŠOVÁ Linda
1 spojeno (Sn Nemo) _ČjC IT2B (_Čjs)+ TECH
1 změna Ajs EP4 (AjM) TECH
KRAJČOVIČOVÁ Lenka
3 změna Aja MX1 (ME) U21
3 spojeno (Ba Léka) Aja IT3A (S1) U21
6 spojeno (Sn Nemo) Rja EP4 (Rj) U11
KUČERA Petr
5 navíc Hze EP2 AJA1 dohled
LAZAR Ivo
5 supl. (Kí OČR) Mat IT3A TECH dohled
MONTAG Oldřich
3 supl. (Kí OČR) Mat SO1 (IT)+ FYZ dohled
NOVOTNÁ Lucia
1 supl. (Fo Absc) Fyz SE1 U2 dohled
PEPRLOVÁ Lucie
1 přesun >> Čja IT4 na 4. hod
2 odpadá Čja EP3
3 spojeno (Sn Nemo) Rja EP2 (Rja) VT4
3 změna Nja EP2 (Nja) VT4
4 přesun << Čja IT4 U21 z 1. hod
6 navíc Čja IT4 U21 dohled
PRACHÁROVÁ Martina
2 navíc Che SE1 U2 dohled
4 supl. (Kí OČR) Mat EP3 U13 dohled
SMÍŠKOVÁ Miroslava
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
ŠKOLOUDOVÁ Dita
2 změna Mat IT1 (S1) FYZ
2 spojeno (Sn Nemo) _ČjC IT2B (_Čjs)+ FYZ
3 změna Mat IT1 (S1) U13
USTOHALOVÁ Markéta
6 supl. (Ba Léka) Aja IT2A (S1) AJA1 dohled
VARMUŽKOVÁ Ilona
5 supl. (Sn Nemo) Rja EP3 (Rj) U12 dohled
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
HOFÍREK František
1 supl. (Či Nemo) Mat SE3 FYZ dohled
5 supl. (Či Nemo) Mat MX1 U11 dohled
6 supl. (Či Nemo) Mat EP2 FYZ dohled
7 supl. (Či Nemo) Mat SE3 AJA2 dohled
8 supl. (Či Nemo) Mat IT3B U2 dohled
Změny v rozvrzích tříd
IT1
2 Mat S1 FYZ změna Šk
3 Mat S1 U13 změna Šk
3 Mat S2 FYZ supluje Mo (Kí)
7 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
8 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
IT2A
1 _ČjC _Čjs TECH spojí Ba (Sn)
2 _ČjC _Čjs FYZ spojí Šk (Sn)
6 Aja S1 AJA1 supluje Us (Ba)
IT2B
1 _ČjC _Čjs TECH spojí Ba (Sn)
2 _ČjC _Čjs FYZ spojí Šk (Sn)
IT3A
3 Aja S1 U21 spojí Kr (Ba)
5 Mat TECH supluje La (Kí)
IT3B
8 Mat U2 supluje Hf (Či)
IT4
1 Čja přesun >> na 11.12. 4. hod
4 Čja U21 přesun << Pe z 1. hod
4 Aja odpadá (Ba)
6 Čja U21 navíc Pe
6 Mat odpadá (Kí)
SO1
3 Mat IT FYZ supluje Mo (Kí)
7 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
8 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
EP2
3 Rja Rja VT4 spojí Pe (Sn)
3 Nja Nja VT4 změna Pe
5 Hze AJA1 navíc Ku
5 Aja odpadá (Ba)
6 Mat FYZ supluje Hf (Či)
EP3
4 Mat U13 supluje Pr (Kí)
5 Rja Rj U12 supluje Va (Sn)
3. les., 2. les. Obecná absence třídy
EP4
1 Ajs AjM TECH změna Ba
6 Rja Rj U11 spojí Kr (Sn)
2. - 3. les. Obecná absence třídy
MX1
3 Aja ME U21 změna Kr
5 Mat U11 supluje Hf (Či)
7 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
8 _ČjC _Čjs odpadá (Sn)
SE1
1 Fyz U2 supluje No (Fo)
2 Che U2 navíc Pr
2 Mat odpadá (Us)
SE3
1 Mat FYZ supluje Hf (Či)
7 Mat AJA2 supluje Hf (Či)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou